مشکلات کشاورزی بخش چاروساضعف زیرساخت ها است

مشکلات کشاورزی بخش چاروساضعف زیرساخت ها است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید موسوی شامگاه دوشنبه در جمع مردم شهر قلعه رئیسی افزود: دولت و به خصوص جهاد کشاورزی از همه ظرفیت‌ها برای رفع مشکلات استفاده خواهد کرد و باید برای بهره مندی بیشتر از ظرفیت‌های کشاورزی تسهیلات ویژه به کشاورزان ارائه شود.

وی با بیان اینکه مشکلات کشاورزی این بخش‌ها با برنامه ریزی در سطح استان و کشور قابل پیگیری و برطرف شدن هستند، گفت: یکی از سیاست‌های اصلی دولت توسعه زیرساخت‌های کشاورزی در مناطق محروم است.

موسوی تصریح کرد: تخصیص اعتبارات در راستای توسعه زیرساخت‌های بخش کشاورزی به جد دنبال می‌شود و برنامه ریزی های لازم برای اجرای سدهای بند خاکی در راستای توسعه بخش کشاورزی منطقه در دستور کار وزارت جهاد قرار می‌گیرد.

منبع: مهر