عزاداری شبانه زائران پاکستانی در مرز چذابه

دریافت 35 MB

به گزارش خبرنگار مهر، گذرگاه مرزی چذابه یکی از مرزهای رسمی کشور برای عبور و مرور زائران ایرانی و خارجی به منظور شرکت در مراسم اربعین حسینی است.

منبع: مهر