اهرم‌های روسیه برای جلوگیری از عضویت ارمنستان در ناتو متنوع است/ لابی قدرتمند ارامنه در جهت متمایل کردن ایروان به سوی غرب گام برمی‌دارد

کارشناس مسائل قفقاز گفت: عضویت ارمنستان در ناتو آن هم در شرایط کنونی که روسیه در اوکراین درگیر است و رئیس‌جمهوری این کشور هدف‌های خود را در کرملین دنبال می‌کند، دور از ذهن و بعید به نظر می‌رسد.منبع: ايلنا