یک آسیایی که عربستانی‌ها قدرت خریدش را ندارند

گران‌ترین بازیکن تاریخ فوتبال آسیا، کسی جز کائورو میتوما نخواهد بود.منبع: ايلنا