۱۵۰۰ میلیارد تومان مالیات از خودروهای لوکس دریافت شد

۱۵۰۰  میلیارد تومان مالیات از خودروهای لوکس دریافت شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رئیس ساز مان امور مالیاتی اعلام کرد از کل ۷۵۰ هزار میلیارد تومان، مالیات امسال ۳۵ هزار میلیارد تومان مربوط به اصناف و معادل ۵ تا ۶ درصد مربوط به مشاغل است

رئیس ساز مان امور مالیاتی گفت‌: از ۸ میلیون فعال صنفی و مشاغل، مالیات ۴ میلیون نفر صفر است و ۹۰ درصد زیر ۳۰ میلیون تومان در سال مالیات داده‌اند.

رئیس ساز مان امور مالیاتی کشورتاکید کرد: تاکنون اطلاعات ۵۹ هزار خانه خالی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.

به گفته سبحانیان تا کنون ۴۳درصد مودیان به سامانه مودیان پیوستند و ۹۷۹ میلیون صورتحساب دریافت شد که ۲۳۸ میلیون صورتحساب نوع یک و تفصیلی بوده است.

رییس سازمان مالیاتی از شناسایی ۵۵۱ اینفلوئنسر با داشتن ۵۰۰ هزار فالور خبرداد که مشمول مالیات بر درآمد شدند و مالیات ۱۲۳ نفر از اینفلوئنسرها ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود که تا کنون ۱۴۹ برگ تشخیص به ارزش ۱۱۹ میلیارد تومان مالیات صادر شده است.برای سال ۹۹ نیز ۶۴ برگ تشخیص به ارزش ۲ میلیارد تومان صادر شد و در ۱۰ ماه امسال ۷.۶ میلیارد تومان مالیات وصول کردیم.

سبحانیان در مورد مالیات بر خانه خالی گفت از ۵۹۰ هزار خانه که اطلاعات ان دریافت شد ۶۶ هزار خانه خالی تشخیص داده شد که ارزش مالیات ان ۴۸۰۰ میلیارد تومان است.

رییس کل سازمان امور مالیاتی تاکید کرد که مالیات بر مصرف، از پرمصرف‌ها باید دریافت شود
سبحانیان اضافه کرد که مالیات بر ارزش افزوده به اقلام سفره مردم اصابت نمی‌کند. مالیات ابزاری برای بازتوزیع درآمد بین اقشار ضعیف جامعه است.

به گفته سبحانیان از محل ۱ واحد درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده ۶۵ تا ۷۰ همت درامد خواهد بود که ۳۰ همت آن در سال ۱۴۰۴ وصول خواهد شد،‌زیرا مالیات ارزش افزوده زمستان در بهار سال بعد وصول می شود.

به گفته سبحانیان ۱۲۵۰ پزشک دارای فرار مالیاتی با گزارش مردم شناسایی شد و به نظام پزشکی هم معرفی شد. همچنین ۵۰۰ میلیون تومان به گزارشگر فرار مالیاتی پاداش داده شد.

رییس سازمان مالیاتی گفت در ۱۰ ماه امسال ۱۷۰۰ میلیارد تومان مالیات از نهادها و بنیادهای انقلابی وصول کردیم. کارهای خیر و عام المنفعه معاف از مالیات است اما کارهای اقتصادی نهادها و بنیادها مشمول مالیات است.

پایان پیام/

منبع: فارس