تکلیف ۲۸۰ میلیارد ریال اموال تملیکی سمنان مشخص شد

تکلیف ۲۸۰ میلیارد ریال اموال تملیکی سمنان مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر عبدالهی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی انبار تملیکی سمنان با بیان اینکه تکلیف ۲۷۷ میلیارد ریال از اموال مصادره شده سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با ورود دستگاه قضائی روشن شد، تاکید کرد: نظارت مستمر و ساماندهی نحوه نگهداری و تعیین تکلیف قانونی انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از انبارها در دستور کار دستگاه قضائی است.

وی با بیان اینکه دستگاه قضائی به صورت رسمی و غیر رسمی بازدیدهای متعددی را از انبارهای تملیکی انجام و روند رفع نواقص و مشکلات را به صورت جدی پیگیری می‌کند، تاکید کرد: ساماندهی و بهبود وضعیت انبارها در زمره رسالت‌های دستگاه قضائی است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه در سال قبل ۳۶۲ فقره پرونده در زمینه اموال مصادره‌ای در استان تشکیل شد، گفت: شاهد برگزاری ۱۱ مورد مزایده برای تعیین تکلیف اموال مصادره شده به ارزش قریب به ۲۷۷ میلیارد ریال بودیم.

منبع: مهر