برچسب: آیین نامه جدید اسقاط خودروهای فرسوده

  • ارسال آیین نامه جدید اسقاط خودروهای فرسوده به هیات وزیران

    به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو؛ قانون ساماندهی صنعت خودرو حدوداً 4.5 سال پیش مورد بحث مجلس قبلی قرار گرفت و بعد از سه سال این قانون در خرداد ماه سال 1401 به تصویب رسید. 3 ماه به وزارت صنعت و دولت فرصت داده شد که آئین نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را…