برچسب: آیین های ایرانی

  • آیین مزدک در ایران باستان

    آیین مزدک در ایران باستان ، در واقع یک جنبش اجتماعی بوده که بر آموزه‌های دین زرتشت و مفاهیم اجتماعی استوار بوده است . جنبش نام برده در زمان حکومت قباد یکم، بیستمین پادشاه ساسانی و با ماهیتی جامعه‌گرایانه یا «سوسیالیستی»، صورت گرفت. به زعم برخی دیگر از اندیشمندان، جنبش مزدک، انقلابی عوام‌فریبانه بود که…

  • مراسم افطاری؛ پیشینه و انواع این رسم دینی در میان ایرانیان

    قدمت و آیین‌های مرتبط با مراسم افطاری از آیین‌های مذهبی متداولی که ایرانیان و تمامی مسلمانان در ماه رمضان برگزار می‌کنند، مراسم افطاری است. این آیین به‌اندازه‌ای شهرت پیدا کرده است که حتی غیرمسلمانان با آن آشنا هستند. همین موضوع زمینه‌ای را فراهم کرده است که «افطار و سنت‌های فرهنگی‌اجتماعی آن» به‌عنوان بیست‌و‌سومین عنصر میراث…