برچسب: آیین های باستانی ایران

  • آیین زرتشت در ایران باستان

    آئین زرتشت یا مَزدَیَسنا، یکی دیگر از ادیان ایران است که پیروان آن «اهورامزدا»، آفریدگار تمام نیکویی‌ها را پرستش می‌کنند. مزداپرستی که به نام دین «بِهی» نیز شهرت دارد، دینی دوگانه‌گراست؛ به این معنا که مزدیسنا بر شکل‌گیری اساس هستی بر مبنای تقابل دو نیروی خیر (اهورامزدا) و شر (اهریمن) تکیه دارد. در جهان‌بینیِ مزدایی،…