برچسب: اجاره ماشین

  • بهترین ماشین های TU5 بازار کدامند؟/ لیست خودروهای با موتور TU5

    به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو؛ تبدیل به یکی از معیارهای سنجش قدرت اتومبیل برای ما ایرانی‌ها شده است و آن را به عنوان آپشنی می‌شناسیم که بی بروبرگرد به ماشین قدرت می‌بخشد. در نظر خیلی از رانندگان، قدرت خودرویی که موتور TU5 بر روی آن نشسته باشد از فرش به عرش می‌رود و می‌توان…