برچسب: احضار وزیر صنعت به مجلس

  • احضار علی آبادی به مجلس!

    به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو؛ هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی در نامه خود به وزیر صنعت، معدن و تجارت، آورده است: ”احتراماً پیرو نامه شماره ١٢/٤٥٤١٦/د، تاریخ ١٤۰٢/٩/٢١ و عطف به نامه 1709709، تاریخ 1٤02/9/25 مقتضی است به منظور پاسخگویی به سؤال جناب آقای جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد و تعدادی…