برچسب: اذان صبح تهران

  • اوقات شرعی رمضان در اسفند ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳

    اوقات شرعی رمضان در اسفند ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳ که از ۲۲ اسفند شروع و ۲۲ فروردین ۱۴۰۳ به پایان می رسد را در یک جدول که شامل وقت دقیق و ساعت اذان صبح تهران ، طلوع آفتاب تهران ، اذان ظهر ، غروب آفتاب ، اذان مغرب تهران و نیمه شب مشهد، اصفهان و…