برچسب: ارگ

  • ارگ کلاه فرنگی بیرجند؛ بنایی زیگوراتی با شش اشکوب

    آشنایی با بنای زیگوراتی ارگ کلاه فرنگی بیرجند ارگ کلاه فرنگی بنایی با معماری متفاوت در مرکز بیرجند است که به نام‌های دیگری از قبیل ارگ حسام‌الدوله، قصر بی‌بی عروس و ارگ سرکار نیز شناخته می‌شود. این بنای تاریخی که از دوره‌ی قاجار به یادگار مانده است، از جاهای دیدنی بیرجند و یکی از نمادهای…