برچسب: افزایش حقوق

  • افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان در راه است؟

    افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان در راه است؟نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با انتقاد از نبود تناسب بین افزایش قیمت‌ها و دریافتی کارکنان و بازنشستگان، گفت: دولت افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در ۶ ماهه دوم سال را در دستور کار خود قرار دهد و چنانچه نیاز است لایحه‌‎ای مانند سال…

  • افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان در راه است؟

    افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان در راه است؟نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با انتقاد از نبود تناسب بین افزایش قیمت‌ها و دریافتی کارکنان و بازنشستگان، گفت: دولت افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در ۶ ماهه دوم سال را در دستور کار خود قرار دهد و چنانچه نیاز است لایحه‌‎ای مانند سال…