برچسب: افزایش حق بیمه شخص ثالث

  • افزایش ۳۵.۵ درصد نرخ بیمه شخص ثالث در سال آینده

    به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو؛ علی بنیادی نائینی معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی، در مورد حق بیمه شخص ثالث با توجه به افزایش نرخ دیه، گفت: با توجه به این که نرخ ریالی دیه کامل در ماههای عادی برای سال آینده از 900 میلیون با افزایش 34 درصدی به 1.2 میلیارد تومان و…