برچسب: افزایش سرمایه زامیاد

  • افزایش سرمایه ۴۳ درصدی شرکت زامیاد از محل سود انباشته

    به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو به نقل از سایپانیوز، این افزایش سرمایه با هدف بهره مندی از معافیت مالیاتی مقرر در بند (هـ) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بهبود ساختار مالی از طریق جلوگیری از خروج نقدینگی شرکت، بهبود نسبت مالکانه و رقابت پذیری شرکت در صنعت، بهبود سرمایه در گردش…