برچسب: افزایش قیمت

  • شوک قیمتی بنزین!

    شوک قیمتی بنزین! مرتضی زمانیان با نقد قیمت‌گذاری دستوری انرژی در کشور اظهارکرد: برخی بیان می‌کنند چون انرژی حق مردم است، پس باید برای همه مردم ارزان قیمت باشد. در حالی که با قیمت‌های دستوری پائین در حوزه انرژی، افرادی بیشترین سود را می‌کنند که بیشترین مصرف را دارند. زمانیان با اشاره به اینکه هر…