برچسب: اماکن تاریخی محمدیه

  • آسیاب آبی ریگاره محمدیه

    آسیاب آبی ریگاره محمدیه ،قدمتی بیش از دو هزار سال دارد و یکی از شاهکارهای معماری در نایین می باشد. این آسیاب دستکند است و وسعت زیادی دارد که در دل خاک حفر شده است.آسیاب آبی ریگاره محمدیه در سال ۱۳۹۱ با شماره ۲۹۷۷۸ در فهرست آثار ملی قرار گرفت. قدمت آسیاب آبی ریگاره آسیاب…