برچسب: ایکس

  • چرا ایلان ماسک مانع از دسترسی اوکراین به استارلینک شد؟

    چرا ایلان ماسک مانع از دسترسی اوکراین به استارلینک شد؟نویسنده کتاب بیوگرافی ایلان ماسک می‌گوید مدیرعامل اسپیس‌ایکس به‌دلیل ترس از وقوع جنگ هسته‌ای، به اوکراین در کریمه اینترنت استارلینک نداده بود. تا چند روز دیگر کتاب زندگی‌نامه جدید ایلان ماسک از «والتر آیزاکسون» منتشر می‌شود و در این فاصله بخش‌هایی از این کتاب در اینترنت…

  • چرا ایلان ماسک مانع از دسترسی اوکراین به استارلینک شد؟

    چرا ایلان ماسک مانع از دسترسی اوکراین به استارلینک شد؟نویسنده کتاب بیوگرافی ایلان ماسک می‌گوید مدیرعامل اسپیس‌ایکس به‌دلیل ترس از وقوع جنگ هسته‌ای، به اوکراین در کریمه اینترنت استارلینک نداده بود. تا چند روز دیگر کتاب زندگی‌نامه جدید ایلان ماسک از «والتر آیزاکسون» منتشر می‌شود و در این فاصله بخش‌هایی از این کتاب در اینترنت…