برچسب: بازار خودروهای برقی

  • ۲۰۲۴ سالی پررونق برای خودروهای برقی؟!

    به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو؛ آنچه مسلم است جلب نظر و استقبال مشتریان کار ساده و آسانی نخواهد بود. تیم تحقیقات و ارزیابی بازار خودروی شرکت «کاکس اتوموتیو» انتظار دارد فروشندگان خودرو در آمریکا با چالش دشواری برای متقاعد کردن مشتریان عادی درباره مزایای خودروهای برقی مواجه باشند. با‌این‌حال از نظر این موسسه، امسال…