برچسب: بازار نایین

  • بازار تاریخی نایین

    یکی از جاذبه های تاریخی نایین بازار تاریخی نایین است که بازاری سنتی در اصلی ترین معبر مهم و تجاری این شهر است. ورودی این بازار یکی از دروازه‌ های قدیم شهر بوده که به «دروازه تاریخی چهل دختران» معروف است. بنای اولیه بازار را متعلق به دوره ایلخانیان می ‌دانند و بیشتر رونق آن…