برچسب: روستاهای سامان

  • روستای سوادجان سامان

    روستای سوادجان سامان، سومین روستای بزرگ بخش سامان بوده که در حاشیه محور اصلی رودخانه زاینده رود قرار گرفته است، این روستا دارای پتانسیلهای خاص بوده که می توان به قابلیتهای گردشگری و تاریخی آن اشاره کرد.همچنین به خاطر قابلیتهای فرهنگی، بافت روستا، اکوتوریبسم (گردشگری طبیعت) و وجود باغ های سرسبز و درختان سر به…