برچسب: روش انجام تست گوزن

  • تست گوزن چيست و چگونه عملكرد خودرو را ارزيابي مي كند؟

    به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو؛ خودروسازان و موسسه های استاندارد در جهان، تست های متنوعی را برای اندازه گیری ایمنی و قابلیت های هر خودرو ایجاد کرده اند. تست گوزن یکی از آن هاست که می توان با آن توانایی مانور ناگهانی هر خودرو را سنجید. تست گوزن یا moose test یا Elk به…