برچسب: روش های آجرچینی

  • آجرکاری سنتی در معماری ایرانی

    آجرکاری سنتی در معماری ایرانی ، هنری زیبا که قدمتی طولانی دارد. هنر دست معماران ایرانی را در عمارت ها ، مساجد و بناهای تاریخی زیادی می توان دید. در بناهایی که از دوره سلجوقیان به جای مانده و همچنان پابرجا هستند . در ساختمان‌های ایرانی، از آجر در تمامی زمینه‌های ایستایی، تزیینی، استاتیکی و…